Αγγλικά Θεσσαλονίκη για Ενήλικες

Επίπεδα A΄ + B΄ + C΄+ D΄

Ταχύρρυθμα τμήματα ενηλίκων αγγλικών για τα επίπεδα από Α΄ έως D΄ για εργαζόμενους και φοιτητές που πρέπει σε σύντομο χρονικό διάστημα να καλύψουν αυτά τα επίπεδα έτσι ώστε να προχωρήσουν στην τάξη του Lower για την απόκτηση ενός πιστοποιητικού. Σύντομα, σίγουρα, αποτελεσματικά.

Σύντομα, σίγουρα, αποτελεσματικά.

π.χ. Ένας εντελώς αρχάριος μαθητής, εάν ξεκινήσει μαθήματα τον Οκτώβριο του εκάστοτε έτους είναι σε θέση να δώσει εξετάσεις για το πτυχίο του Lower τον Μάιο ή τον Δεκέμβριο της επόμενης σχολικής χρονιάς.
Εάν ξεκινήσει από επίπεδο C’ τον Οκτώβριο του εκάστοτε έτους είναι σε θέση να δώσει εξετάσεις για το πτυχίο του Lower το αργότερο, τον Δεκέμβριο της επόμενης χρονιάς . Ολοκληρώνοντας την D΄ (pre-Lower) τάξη μπορεί ο σπουδαστής να δώσει εξετάσεις σε 3, 5 ή 7 μήνες.

Ολοκληρώνοντας την D΄ (pre-Lower) τάξη μπορεί ο σπουδαστής να δώσει εξετάσεις σε 3, 5 ή 7 μήνες.
π.χ. ξεκινώντας τον Σεπτέμβριο μπορεί να δώσει εξετάσεις τον Δεκέμβριο ή ξεκινώντας τον Οκτώβριο μπορεί να δώσει εξετάσεις τον Μάιο ή ξεκινώντας Ιούνιο μπορεί να δώσει Δεκέμβριο. Εξαρτάται από το επίπεδο του ή και το πόσο εντατικά θέλει να το κάνει.

3 μήνες

Lower + D΄ 5 μήνες

Lower + D΄ 7 μήνες