Αγγλικά Αρχαρίων Θεσσαλονίκη

Αγγλικά Αρχαρίων Επίπεδα A΄+ B΄

Ταχύρρυθμα τμήματα ενηλίκων αγγλικών για τα επίπεδα Α΄ και B΄ για εργαζόμενους και φοιτητές που πρέπει σε σύντομο χρονικό διάστημα να καλύψουν αυτά τα επίπεδα έτσι ώστε να προχωρήσουν στις επόμενες τάξεις C΄ και D΄ και αργότερα στο Lower για την απόκτηση ενός πιστοποιητικού.

Σύντομα, σίγουρα, αποτελεσματικά.

π.χ. Ένας εντελώς αρχάριος μαθητής, εάν ξεκινήσει μαθήματα τον Οκτώβριο του εκάστοτε έτους είναι σε θέση να ολοκληρώσει τις πρώτες δύο τάξεις (A΄ και B΄) το Μάιο.