Αγγλικά Θεσσαλονίκη Επίπεδο Μεσαίων

Επίπεδα C΄+ D΄ Pre-Lower Αγγλικών

Ταχύρρυθμα τμήματα ενηλίκων αγγλικών για τα επίπεδα  C΄ και D΄ για εργαζόμενους και φοιτητές που πρέπει σε σύντομο χρονικό διάστημα να καλύψουν αυτά τα επίπεδα έτσι ώστε να προχωρήσουν στην τάξη του Lower για την απόκτηση ενός πιστοποιητικού.

Σύντομα, σίγουρα, αποτελεσματικά.

π.χ. Ένας σπουδαστής εάν ξεκινήσει από επίπεδο C’ τον Οκτώβριο του εκάστοτε έτους είναι σε θέση να δώσει εξετάσεις για το πτυχίο του Lower το αργότερο, τον Δεκέμβριο της επόμενης χρονιάς . Ολοκληρώνοντας την D΄ (pre-Lower) τάξη μπορεί ο σπουδαστής να δώσει εξετάσεις σε 3, 5 ή 7 μήνες.