Μαθήματα Αγγλικών Advanced Θεσσαλονίκη

Αγγλικά Advanced ALCE

HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY ADVANCED

Το πιστοποιητικό Advanced Level Certificate in English γνωστό και ως ALCE™ είναι επίσημο πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Γ1. Διεξάγεται διεθνώς και αναπτύσσεται από το Hellenic American University. Στην Ελλάδα το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) έχει τοποθετήσει το ALCE™ στο επίπεδο της Πολύ Καλής Γνώσης και το έχει αναγνωρίσει ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας για την πραγματοποίηση προσλήψεων στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Το πιστοποιητικό ALCE™ μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί ως απόδειξη γλωσσικής ικανότητας στον ιδιωτικό τομέα και για περαιτέρω σπουδές.

Η Εξέταση αποτελείται από 4 μέρη:

  1. Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening) διάρκειας 40 περίπου λεπτών.
  2. Γραμματική, Λεξιλόγιο, Κατανόηση Γραπτού Λόγου (GVR) διάρκειας 80 λεπτών.
  3. Έκθεση (Writing) διάρκειας 30 λεπτών.
  4. Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking) διάρκειας 11-13 λεπτών.

Οι εξετάσεις ALCE διεξάγονται δύο φορές το χρόνο. Οι γραπτές εξετάσεις διεξάγονται Σάββατo και οι προφορικές την ίδια, προγενέστερη ή μεταγενέστερη ημερομηνία.

Αγγλικά Advanced Cambridge

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE ADVANCED

Το Certificate in Advanced English γνωστό και ως CAE είναι πιστοποιητικό γλωσσομάθειας στην Αγγλική ανώτερου επιπέδου που ανταποκρίνεται σε απαιτητικά ακαδημαϊκά και επαγγελματικά περιβάλλοντα και αναγνωρίζεται επίσημα από πανεπιστήμια, εργοδότες και κυβερνητικούς φορείς σε όλο τον κόσμο. Το CAE αντιστοιχεί στο Επίπεδο Γ1 της κλίμακας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες. Απευθύνεται σε μαθητές που επιθυμούν: να ακολουθήσουν ακαδημαϊκές σπουδές πανεπιστημιακού επιπέδου, να επικοινωνούν αποτελεσματικά σε διοικητικό και επαγγελματικό επίπεδο, να συμμετέχουν με αυτοπεποίθηση σε επαγγελματικές συναντήσεις ή ακαδημαϊκά μαθήματα και σεμινάρια, να διεξάγουν περίπλοκες και απαιτητικές έρευνες.

Η Εξέταση αποτελείται από 4 μέρη:

  1. Κατανόηση Γραπτού Λόγου (Reading) και Χρήση των Αγγλικών (Use of English) διάρκειας 1 ώρας και 30 λεπτών.
  2. Παραγωγή Γραπτού Λόγου (Writing) διάρκειας 1 ώρας και 30 λεπτών.
  3. Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening) διάρκειας 40 περίπου λεπτών.
  4. Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking) διάρκειας 15 λεπτών ανά ζευγάρι υποψηφίων.

Οι εξετάσεις CΑE διεξάγονται δύο φορές το χρόνο, τον Μάιο και τον Νοέμβριο.