Μαθήματα Αγγλικών E.S.B.

Lower E.S.B.

ESB LOWER

Το ESB (English Speaking Board) είναι ένας από τους μεγαλύτερους πιστοποιημένους εξεταστικούς φορείς της Μεγάλης Βρετανίας.

Η εξέταση του ESB για το επίπεδο B2 είναι πλήρως αναγνωρισμένη από το ελληνικό κράτος (ΑΣΕΠ). Το test είναι απόλυτα φιλικό. Με την έναρξη, οι υποψήφιοι παραλαμβάνουν όλα τα parts μαζί (Listening, Reading, Use, Writing). Δεν υπάρχει διάλειμμα μέχρι τη λήξη της εξέτασης, η οποία ξεκινάει με το Listening και ο συνολικός χρόνος που δίδεται για αυτά τα parts είναι 2 ώρες και 30 λεπτά. Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι επιλέγουν οι ίδιοι τη σειρά και τον χρόνο που θα αφιερώσουν για κάθε part. H προφορική εξέταση διαρκεί περίπου 10 – 15 λεπτά ανά ζευγάρι.

Advanced E.S.B.

ESB ADVANCED

 Η εξέταση του ESB για το επίπεδο C1 είναι πλήρως αναγνωρισμένη από το ελληνικό κράτος (ΑΣΕΠ).

Το test είναι απόλυτα φιλικό. Με την έναρξη, οι υποψήφιοι παραλαμβάνουν όλα τα parts μαζί (Listening, Reading, Use, Writing). Δεν υπάρχει διάλειμμα μέχρι τη λήξη της εξέτασης, η οποία ξεκινάει με το Listening και ο συνολικός χρόνος που δίδεται για αυτά τα parts είναι 2 ώρες και 40 λεπτά. Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι επιλέγουν οι ίδιοι τη σειρά και τον χρόνο που θα αφιερώσουν για κάθε part. H προφορική εξέταση διαρκεί 13 λεπτά ανά ζευγάρι.

Proficiency E.S.B.

ESB PROFICIENCY

Το ESB (English Speaking Board) είναι ένας από τους μεγαλύτερους πιστοποιημένους εξεταστικούς φορείς της Μεγάλης Βρετανίας. Με πάνω από 58 χρόνια εμπειρίας (ιδρύθηκε το 1953) έχει σήμερα εξελιχθεί σε έναν διεθνή οργανισμό που δραστηριοποιείται εκτεταμένα εκτός από την Μεγάλη Βρετανία και σε Ευρώπη και Άπω Ανατολή.

Η εξέταση του ESB για το επίπεδο C2 είναι πλήρως αναγνωρισμένη από το ελληνικό κράτος (ΑΣΕΠ).

Το test είναι απόλυτα φιλικό. Με την έναρξη, οι υποψήφιοι παραλαμβάνουν όλα τα parts μαζί (Listening, Reading, Use, Writing). Δεν υπάρχει διάλειμμα μέχρι τη λήξη της εξέτασης, η οποία ξεκινάει με το Listening και ο συνολικός χρόνος που δίδεται για αυτά τα parts είναι 3 ώρες. Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι επιλέγουν οι ίδιοι τη σειρά και τον χρόνο που θα αφιερώσουν για κάθε part. H προφορική εξέταση διαρκεί 16 λεπτά ανά ζευγάρι.