Μαθήματα Αγγλικών Lower Θεσσαλονίκη

Αγγλικά Lower Michigan

UNIVERSITY OF MICHIGAN LOWER

Το πιστοποιητικό Examination for the Certificate of Competency in English γνωστό και ως ECCE αποτελεί επίσημο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδο Β2, όπως αυτό ορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης. Απονέμεται από το Πανεπιστήμιο του Michigan, ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια των Η.Π.Α. Το ECCE ισχύει εφ’ όρου ζωής και είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος (ΑΣΕΠ) και από τον ιδιωτικό τομέα (π.χ. αεροπορικές, ασφαλιστικές και ναυτιλιακές εταιρείες, ταξιδιωτικά γραφεία, ιδιωτικές τράπεζες κλπ) ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδο Β2.

Η Εξέταση αποτελείται από 4 μέρη:

  1. Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening) διάρκειας 30 περίπου λεπτών.
  2. Γραμματική, Λεξιλόγιο, Κατανόηση Γραπτού Λόγου (GVR) διάρκειας 90 λεπτών.
  3. Έκθεση (Writing) διάρκειας 30 λεπτών.
  4. Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking) διάρκειας 15 λεπτών.

Οι εξετάσεις ECCE διεξάγονται δύο φορές το χρόνο, τον Μάιο και τον Δεκέμβριο. Οι γραπτές εξετάσεις διεξάγονται Σάββατο-Κυριακή και οι προφορικές την ίδια, προγενέστερη ή μεταγενέστερη ημερομηνία.

Αγγλικά Lower Cambridge

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE LOWER

Το First Certificate in English γνωστό ως FCE, είναι πιστοποιητικό γλωσσομάθειας μέσου-ανώτερου επιπέδου. Αντιστοιχεί στο επίπεδο B2 στην κλίμακα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες. Απευθύνεται σε μαθητές που επιθυμούν: να αρχίσουν να εργάζονται σε αγγλόφωνο περιβάλλον, να σπουδάσουν σε μέσο-ανώτερο επίπεδο, όπως τα μαθήματα foundation ή pathway.

Η Εξέταση αποτελείται από 4 μέρη:

  1. Κατανόηση Γραπτού Λόγου (Reading) και χρήση των Αγγλικών (Use of English) διάρκειας 1 ώρας και 15 λεπτών.
  2. Παραγωγή Γραπτού Λόγου (Writing) διάρκειας 1 ώρας και 20 λεπτών.
  3. Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening) διάρκειας 40 περίπου λεπτών.
  4. Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking) διάρκειας 14 λεπτών ανά ζευγάρι υποψηφίων.

Οι εξετάσεις FCE διεξάγονται δύο φορές το χρόνο, τον Μάιο και τον Νοέμβριο.