Proficiency Θεσσαλονίκη Μαθήματα Αγγλικών

Απολύτως απαραίτητο προσόν και σαν πτυχίο και σαν επίπεδο είτε για την εξεύρεση εργασίας, στο σύγχρονο απαιτητικό και συνάμα δύσκολο εργασιακό περιβάλλον, είτε για την συνέχιση των σπουδών σας σε οποιοδήποτε μεταπτυχιακό πρόγραμμα εντός και εκτός Ελλάδας.

Σε ολιγομελή τμήματα έως 8 άτομα έναρξη των οποίων γίνεται κάθε μήνα όλο το έτος με Έλληνες (bilingual speakers) και ξένους (native speakers) καθηγητές σας βοηθάμε να ξεπεράσετε κάθε αδυναμία και φοβία στην γραμματική, στο listening, στο speaking και σε όποιο άλλο μέρος της γλώσσας χρειαστεί με μοντέρνες τεχνικές που τουλάχιστον θα σας εντυπωσιάσουν, χρήση multimedia, διαδραστικών μέσων κ.ά θα διαπιστώσετε πόσο γρήγορα μπορείτε να φτάσετε με επιτυχία στο proficiency.

Οι δύο τάξεις του proficiency (Prof.Ι – Prof.II) μπορούν να ολοκληρωθούν:

1. σε 8 μήνες (ταχύτατο πρόγραμμα) π.χ. Σεπτέμβριο – Μάιο.

2. σε 12 μήνες (εντατικό πρόγραμμα) π.χ. Οκτώβριο -Νοέμβριο.

3. σε 14 μήνες (2 σχολικές χρονιές).

Αγγλικά Proficiency Michigan

UNIVERSITY OF MICHIGAN PROFICIENCY

Το πιστοποιητικό Proficiency γνωστό και ως ECPE αποτελεί επίσημο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδο Γ2, όπως αυτό ορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες. Απονέμεται από το Πανεπιστήμιο του Michigan, ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια των Η.Π.Α. στον τομέα της γλωσσικής έρευνας, με μακρά πείρα στη δημιουργία και ανάπτυξη εξετάσεων γλωσσομάθειας της Αγγλικής. Το ECPE είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος (ΑΣΕΠ) και από τον ιδιωτικό τομέα ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδο Γ2. Επίσης, αναγνωρίζεται σε διάφορες χώρες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς. Γίνεται αποδεκτό από ορισμένα πανεπιστήμια ως αποδεικτικό άριστης γνώσης της Αγγλικής εφόσον ο κάτοχός του το απέκτησε εντός διετίας (χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μετά το πέρας των δύο ετών παύει να έχει ισχύ).

Η Εξέταση αποτελείται από 4 μέρη:

  1. Έκθεση (Writing) διάρκειας 30 λεπτών.
  2. Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening) διάρκειας 35-40 λεπτών.
  3. Γραμματική, Cloze, Λεξιλόγιο, Κατανόηση Γραπτού Λόγου (GCVR) διάρκειας 75 λεπτών.
  4. Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking) διάρκειας 25-35 λεπτών ανά ζευγάρι υποψηφίων.

Οι εξετάσεις ECPE διεξάγονται δύο φορές το χρόνο, τον Μάιο και τον Νοέμβριο. Οι γραπτές εξετάσεις διεξάγονται Σάββατο-Κυριακή και οι προφορικές την ίδια, προγενέστερη ή μεταγενέστερη ημερομηνία.

Αγγλικά Proficiency Cambridge

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE PROFICIENCY

Το πιστοποιητικό Proficiency γνωστό και ως CPE, είναι υψηλού επιπέδου πιστοποίηση που αναγνωρίζεται επίσημα από πανεπιστήμια, εργοδότες και κυβερνητικούς φορείς σε όλο τον κόσμο. Το CPE αντιστοιχεί στο επίπεδο Γ2 της κλίμακας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες. Το CPE είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος (ΑΣΕΠ). Απευθύνεται σε σπουδαστές που έχουν κατακτήσει εξαιρετικά υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων στην Αγγλική και επιθυμούν: να μελετούν απαιτητικά αντικείμενα υψηλού επιπέδου συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, να εμπλέκονται ενεργητικά στην ακαδημαϊκή ζωή συμμετέχοντας με αυτοπεποίθηση σε μαθήματα και σεμινάρια, να ηγούνται περίπλοκων και απαιτητικών ερευνών, να διαπραγματεύονται και να πείθουν με αποτελεσματικότητα σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις στο διεθνές επιχειρηματικό πεδίο.

Η Εξέταση αποτελείται από 4 μέρη:

  1. Κατανόηση Γραπτού Λόγου (Reading) και Χρήση των Αγγλικών (Use of English) διάρκειας 1 ώρας και 30 λεπτών.
  2. Παραγωγή Γραπτού Λόγου (Writing) διάρκειας 1 ώρας και 30 λεπτών.
  3. Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening) διάρκειας 40 περίπου λεπτών.
  4. Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking) διάρκειας 16 λεπτών ανά ζευγάρι υποψηφίων.

Οι εξετάσεις CPE διεξάγονται δύο φορές το χρόνο, τον Μάιο και τον Δεκέμβριο.

Επιπλέον παροχές σε όλα τα τμήματα, σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα πτυχία:

1. Test προσομοίωσης.

2. Ενισχυτική διδασκαλία Σαββάτου.

3.  Computer lab (εξάσκηση αγγλικών).

4. Δυνατότητα μελέτης των αγγλικών σας στον χώρο μας με την βοήθεια των καθηγητών μας.

5. Βοήθεια από καθηγητές μας σε οποιαδήποτε πανεπιστημιακή εργασία, σύνταξη βιογραφικού, ορολογία, μετάφραση, επαγγελματικό λεξιλόγιο κ.ά..

Επίσης: 60’ minimum One-on-One δωρεάν ιδιαίτερα μαθήματα αντιμετώπισης κάθε προσωπικής δυσκολίας, απορίας στην εκμάθηση της γλώσσας καθ΄όλη τη διάρκεια των σπουδών σας στη σχολή μας.