Μαθήματα Γερμανικών Θεσσαλονίκη

Τα Γερμανικά είναι η γλώσσα με διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση τα τελευταία χρόνια.

Φοιτητές, ενδιαφερόμενοι για μεταπτυχιακά προγράμματα / απόφοιτοι, σε αναζήτηση ενός επαγγελματικού ξεκινήματος / και επαγγελματίες, σε αναζήτηση νέων επαγγελματικών ευκαιριών στρέφονται στην εκμάθηση γερμανικής γλώσσας για την επίτευξη των στόχων τους.

Με έμπειρους Έλληνες και Γερμανούς καθηγητές, γρήγορα φτάνετε σε επίπεδο που να μπορείτε να επικοινωνείτε άνετα έτσι ώστε να σπουδάσετε, να δουλέψετε και να ζήσετε στην Γερμανία.

germany

Επίσης: 60’ minimum One-on-One ΔΩΡΕΑΝ ιδιαίτερα μαθήματα αντιμετώπισης κάθε προσωπικής δυσκολίας, απορίας στην εκμάθηση της γλώσσας καθ΄όλη τη διάρκεια των σπουδών σας στη σχολή μας.