Μαθήματα Ιταλικών

Τα Ιταλικά είναι λατινογενής γλώσσα ομιλούμενη από 70.000.000 περίπου ανθρώπους. Χρήσιμη σε όλους τους φοιτητές μεταπτυχιακών προγραμμάτων όπως η φαρμακευτική, η οφθαλμιατρική, η οπτομετρική και άλλων προγραμμάτων, καθώς και σε προγράμματα Erasmus.

Τα προγράμματα σπουδών του φροντιστηρίου μας δίνουν τη δυνατότητα στο σπουδαστή να φτάσει στο επίπεδο Β2 (Celi 3, Diploma, Plida, Κ.Π.Γ.) σε:

  1. σε δύο σχολικές περιόδους (Οκτώβριος – Μάιος) ×2
  2. σε ένα ημερολογιακό έτος (Οκτώβριος – Νοέμβριος)
  3. υπερεντατικό (Οκτώβριος – Μάιος)

Στο Cosmodialogo η εκμάθηση Ιταλικής Γλώσσας είναι ευέλικτη, γρήγορη και οικονομική.

italy