Διεύθυνση

Εθνικής Αμύνης 14 Α, Τ.Κ. 546 21 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνα
Γραμματεία:  2310 250 176
                        2310 250 177
Email
Support: info@cosmodialogos.gr