Αγγλικά - Ενήλικες - Advanced

Τα Αγγλικά είναι επίσημη γλώσσα σε αρκετά κράτη και διασφαλίζουν την σωστή επικοινωνία σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο Διάλογος μεταξύ ανθρώπων βασίζεται πρωτίστως στα αγγλικά. Το φροντιστήριο αγγλικών “Cosmodialogos” εγγυάται τη σωστή εκπαίδευση, αγάπη για μάθηση και άνεση στην επικοινωνία για εσάς.

Τμήματα Advanced

University of Michigan - ALCE

Το πιστοποιητικό Advanced Level Certificate in English γνωστό και ως ALCE™ είναι επίσημο πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Γ1. Διεξάγεται διεθνώς και αναπτύσσεται από το Hellenic American University και έχει τοποθετηθεί στο επίπεδο της Πολύ Καλής Γνώσης από τον ΑΣΕΠ.

 

Η Εξέταση αποτελείται από 4 μέρη:

  • Έκθεση (Writing) διάρκειας 30 λεπτών.
  • Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening) διάρκειας 40 περίπου λεπτών.
  • Γραμματική, Λεξιλόγιο, Κατανόηση Γραπτού Λόγου (GVR) διάρκειας 80 λεπτών.
  • Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking) διάρκειας 11-13 λεπτών.

 

Οι εξετάσεις ALCE διεξάγονται δύο φορές το χρόνο. Οι γραπτές εξετάσεις διεξάγονται Σάββατo και οι προφορικές την ίδια, προγενέστερη ή μεταγενέστερη ημερομηνία.

University of Cambridge - CAE

Το Certificate in Advanced English γνωστό και ως CAE είναι πιστοποιητικό γλωσσομάθειας στην Αγγλική ανώτερου επιπέδου που ανταποκρίνεται σε απαιτητικά ακαδημαϊκά και επαγγελματικά περιβάλλοντα και αναγνωρίζεται επίσημα από πανεπιστήμια, εργοδότες και κυβερνητικούς φορείς σε όλο τον κόσμο στο Επίπεδο Γ1.

 

Η Εξέταση αποτελείται από 4 μέρη:

  • Κατανόηση Γραπτού Λόγου (Reading) και Χρήση των Αγγλικών (Use of English) διάρκειας 1 ώρας και 30 λεπτών.
  • Παραγωγή Γραπτού Λόγου (Writing) διάρκειας 1 ώρας και 30 λεπτών.
  • Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening) διάρκειας 40 περίπου λεπτών.
  • Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking) διάρκειας 15 λεπτών ανά ζευγάρι υποψηφίων.

 

Οι εξετάσεις CΑE διεξάγονται δύο φορές το χρόνο, τον Μάιο και τον Δεκέμβριο.

ESB - Advanced της Μεγάλης Βρετανίας

Το ESB (English Speaking Board) είναι ένας από τους μεγαλύτερους πιστοποιημένους εξεταστικούς φορείς της Μεγάλης Βρετανίας.

Η εξέταση του ESB για το επίπεδο B2 είναι πλήρως αναγνωρισμένη από το ελληνικό κράτος (ΑΣΕΠ). Το test είναι απόλυτα φιλικό!

 

Με την έναρξη, οι υποψήφιοι παραλαμβάνουν όλα τα parts μαζί (Listening, Reading, Use, Writing). Δεν υπάρχει διάλειμμα μέχρι τη λήξη της εξέτασης, η οποία ξεκινάει με το Listening και ο συνολικός χρόνος που δίδεται για αυτά τα parts είναι 2 ώρες και 30 λεπτά. Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι επιλέγουν οι ίδιοι τη σειρά και τον χρόνο που θα αφιερώσουν για κάθε part. H προφορική εξέταση διαρκεί περίπου 10 – 15 λεπτά ανά ζευγάρι.