Αγγλικά - Ενήλικες - Lower

Τα Αγγλικά είναι επίσημη γλώσσα σε αρκετά κράτη και διασφαλίζουν την σωστή επικοινωνία σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο Διάλογος μεταξύ ανθρώπων βασίζεται πρωτίστως στα αγγλικά. Το φροντιστήριο αγγλικών “Cosmodialogos” εγγυάται τη σωστή εκπαίδευση, αγάπη για μάθηση και άνεση στην επικοινωνία για εσάς.

Τμήματα Lower

University of Michigan - ECCE

Το πιστοποιητικό Examination for the Certificate of Competency in English, γνωστό και ως ECCE, αποτελεί επίσημο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδο Β2, όπως αυτό ορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Απονέμεται από το Πανεπιστήμιο του Michigan, ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια των Η.Π.Α. Το ECCE ισχύει εφ’ όρου ζωής και είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος (ΑΣΕΠ) και από τον ιδιωτικό τομέα (π.χ. αεροπορικές, ασφαλιστικές και ναυτιλιακές εταιρείες, ταξιδιωτικά γραφεία, ιδιωτικές τράπεζες κλπ) ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδο Β2.

Η Εξέταση αποτελείται από 4 μέρη:

  • Γραμματική, Λεξιλόγιο, Κατανόηση Γραπτού Λόγου (GVR) διάρκειας 90 λεπτών.
  • Έκθεση (Writing) διάρκειας 30 λεπτών.
  • Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening) διάρκειας 30 περίπου λεπτών.
  • Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking) διάρκειας 15 λεπτών.

Οι εξετάσεις ECCE διεξάγονται δύο φορές το χρόνο, τον Μάιο και τον Δεκέμβριο. Οι γραπτές εξετάσεις διεξάγονται Σάββατο-Κυριακή και οι προφορικές την ίδια, προγενέστερη ή μεταγενέστερη ημερομηνία.

University of Cambridge - FCE

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE LOWER

Το First Certificate in English γνωστό ως FCE, είναι πιστοποιητικό γλωσσομάθειας μέσου-ανώτερου επιπέδου. Αντιστοιχεί στο επίπεδο B2 στην κλίμακα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες. Απευθύνεται σε μαθητές που επιθυμούν: να αρχίσουν να εργάζονται σε αγγλόφωνο περιβάλλον, να σπουδάσουν σε μέσο-ανώτερο επίπεδο, όπως τα μαθήματα foundation ή pathway.

Η Εξέταση αποτελείται από 4 μέρη:

  • Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening) διάρκειας 40 περίπου λεπτών.
  • Κατανόηση Γραπτού Λόγου (Reading) και χρήση των Αγγλικών (Use of English) διάρκειας 1 ώρας και 15 λεπτών.
  • Παραγωγή Γραπτού Λόγου (Writing) διάρκειας 1 ώρας και 20 λεπτών.
  • Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking) διάρκειας 14 λεπτών ανά ζευγάρι υποψηφίων.

Οι εξετάσεις FCE διεξάγονται δύο φορές το χρόνο, τον Μάιο και τον Δεκέμβριο .

ESB - Lower της Μεγάλης Βρετανίας

Το ESB (English Speaking Board) είναι ένας από τους μεγαλύτερους πιστοποιημένους εξεταστικούς φορείς της Μεγάλης Βρετανίας.

Η εξέταση του ESB για το επίπεδο B2 είναι πλήρως αναγνωρισμένη από το ελληνικό κράτος (ΑΣΕΠ). Το test είναι απόλυτα φιλικό!

Με την έναρξη, οι υποψήφιοι παραλαμβάνουν όλα τα parts μαζί (Listening, Reading, Use, Writing). Δεν υπάρχει διάλειμμα μέχρι τη λήξη της εξέτασης, η οποία ξεκινάει με το Listening και ο συνολικός χρόνος που δίδεται για αυτά τα parts είναι 2 ώρες και 30 λεπτά. Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι επιλέγουν οι ίδιοι τη σειρά και τον χρόνο που θα αφιερώσουν για κάθε part. H προφορική εξέταση διαρκεί περίπου 10 – 15 λεπτά ανά ζευγάρι.