Γαλλικά Μαθήματα Θεσσαλονίκη

Slide #4
Slide #1
Slide #2
Slide #3
Slide #1
Slide #2

Τα Γαλλικά είναι απαραίτητα για σπουδές, ταξίδια και ισχυρότατο όπλο στην διεθνή διπλωματία (lingua franca). Αποτελεί μία από τις δύο γλώσσες εργασίας της ευρωπαϊκής ένωσης καθώς και 2η ξένη γλώσσα διδασκαλίας στα σχολεία όλης της Ευρώπης μετά τα Αγγλικά.

Στον Cosmodialogo έχετε τη δυνατότητα εκμάθησης γαλλικών από έμπειρους Έλληνες και Γάλλους καθηγητές.

Έτσι άμεσα και εύκολα θα μπορείτε να μιλάτε με σωστή προφορά και πλούσιο λεξιλόγιο. Συνεπώς θα φτάσετε γρήγορα και με απόλυτη επιτυχία σε ένα από τα πτυχία που επιθυμείτε.

Ενδεικτικά μπορείτε να φτάσετε στο Β2 σε ένα ή ενάμιση χρόνο.