About CosmoDialogos

Slide #1
Slide #2
Slide #3
Slide #4
Slide #1
Slide #2

Τα COSMODIALOGOS, φροντιστήρια ξένων γλωσσών, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ιδρύθηκαν και διοικούνται από ανθρώπους έμπειρους, με πολυετή παρουσία στο χώρο της εκπαίδευσης.

Έχουμε δημιουργήσει ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον, όπου η συνεχής επαφή μας με το σπουδαστή για την επίτευξη των στόχων του είναι καθημερινό μας μέλημα. Περνώντας 10, πολλές φορές και 12, ώρες την ημέρα δίπλα στους σπουδαστές μας, στο μάθημα μαζί τους, στη διεξοδική ανάλυση των test προσομοίωσης, μοιραζόμενοι τις αγωνίες και τους προβληματισμούς τους, φροντίζουμε τόσο για την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών τους αναγκών, όσο και για την προετοιμασία τους για την περαιτέρω ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Τα κέντρα ξένων γλωσσών CosmoDialogosLanguage Studies προσφέρουν πρότυπα προγράμματα εκμάθησης ξένων γλωσσών, από αρχάριο έως και ανώτατο επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα προγράμματα ενηλίκων, με ταχύρρυθμα εντατικά τμήματα ή και ατομικά μαθήματα των πρώτων βασικών επιπέδων γλώσσας, στα μαθήματα ανωτάτου επιπέδου Proficiency, καθώς και στα ειδικά προγράμματα προετοιμασίας για εισαγωγή και μεταπτυχιακές σπουδές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Ο CosmoDialogos προσφέρει όλα τα προγράμματά του και μέσω της e-studies.cosmodialogos.gr εκπαιδευτικής του πλατφόρμας

Ο CosmoDialogos προσφέρει όλα τα προγράμματά του και μέσω της
e-studies.cosmodialogos.gr
εκπαιδευτικής του πλατφόρμας