Αγγλικά - Ενήλικες

Τα Αγγλικά είναι επίσημη γλώσσα σε αρκετά κράτη και διασφαλίζουν την σωστή επικοινωνία σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο Διάλογος μεταξύ ανθρώπων βασίζεται πρωτίστως στα αγγλικά. Το φροντιστήριο αγγλικών “Cosmodialogos” εγγυάται τη σωστή εκπαίδευση, αγάπη για μάθηση και άνεση στην επικοινωνία για εσάς.

Διαθέσιμα τμήματα
  Add a header to begin generating the table of contents

  Τμήματα Aρχαρίων

  Στα εξειδικευμένα ταχύρρυθμα τμήματά μας ενηλίκων (φοιτητών και εργαζομένων) μπορείτε από αρχάριο επίπεδο σε μόλις 1 χρόνο να φτάσετε σε επίπεδο pre-Lower φοιτώντας σε ολιγομελή (4 άτομα μ.ο.) ή κλειστά τμήματα.

  Για παράδειγμα ένας εντελώς αρχάριος μαθητής, εάν ξεκινήσει μαθήματα τον Οκτώβριο του εκάστοτε έτους είναι σε θέση να δώσει για το πτυχίο του Lower τον Μάιο της επόμενης σχολικής χρονιάς.

  Πτυχίο Lower: Σε μόλις 7 μήνες, σε τμήματα έως 8 άτομα, με Εγγύηση Αποτελέσματος/Πτυχίου και επιτυχία που αγγίζει το απόλυτο 100%.

  pre-Lower + Lower τάξη → 8 μήνες
  Lower τάξη → 5-7 μήνες

   

  Τμήματα Lower

  University of Michigan - ECCE

  Το πιστοποιητικό Examination for the Certificate of Competency in English, γνωστό και ως ECCE, αποτελεί επίσημο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδο Β2, όπως αυτό ορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης.

  Απονέμεται από το Πανεπιστήμιο του Michigan, ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια των Η.Π.Α. Το ECCE ισχύει εφ’ όρου ζωής και είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος (ΑΣΕΠ) και από τον ιδιωτικό τομέα (π.χ. αεροπορικές, ασφαλιστικές και ναυτιλιακές εταιρείες, ταξιδιωτικά γραφεία, ιδιωτικές τράπεζες κλπ) ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδο Β2.

  Η Εξέταση αποτελείται από 4 μέρη:

  • Γραμματική, Λεξιλόγιο, Κατανόηση Γραπτού Λόγου (GVR) διάρκειας 90 λεπτών.
  • Έκθεση (Writing) διάρκειας 30 λεπτών.
  • Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening) διάρκειας 30 περίπου λεπτών.
  • Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking) διάρκειας 15 λεπτών.

  Οι εξετάσεις ECCE διεξάγονται δύο φορές το χρόνο, τον Μάιο και τον Δεκέμβριο. Οι γραπτές εξετάσεις διεξάγονται Σάββατο-Κυριακή και οι προφορικές την ίδια, προγενέστερη ή μεταγενέστερη ημερομηνία.

  University of Cambridge - FCE

  UNIVERSITY OF CAMBRIDGE LOWER

  Το First Certificate in English γνωστό ως FCE, είναι πιστοποιητικό γλωσσομάθειας μέσου-ανώτερου επιπέδου. Αντιστοιχεί στο επίπεδο B2 στην κλίμακα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες. Απευθύνεται σε μαθητές που επιθυμούν: να αρχίσουν να εργάζονται σε αγγλόφωνο περιβάλλον, να σπουδάσουν σε μέσο-ανώτερο επίπεδο, όπως τα μαθήματα foundation ή pathway.

  Η Εξέταση αποτελείται από 4 μέρη:

  • Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening) διάρκειας 40 περίπου λεπτών.
  • Κατανόηση Γραπτού Λόγου (Reading) και χρήση των Αγγλικών (Use of English) διάρκειας 1 ώρας και 15 λεπτών.
  • Παραγωγή Γραπτού Λόγου (Writing) διάρκειας 1 ώρας και 20 λεπτών.
  • Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking) διάρκειας 14 λεπτών ανά ζευγάρι υποψηφίων.

  Οι εξετάσεις FCE διεξάγονται δύο φορές το χρόνο, τον Μάιο και τον Δεκέμβριο .

  ESB - Lower της Μεγάλης Βρετανίας

  Το ESB (English Speaking Board) είναι ένας από τους μεγαλύτερους πιστοποιημένους εξεταστικούς φορείς της Μεγάλης Βρετανίας.

  Η εξέταση του ESB για το επίπεδο B2 είναι πλήρως αναγνωρισμένη από το ελληνικό κράτος (ΑΣΕΠ). Το test είναι απόλυτα φιλικό!

  Με την έναρξη, οι υποψήφιοι παραλαμβάνουν όλα τα parts μαζί (Listening, Reading, Use, Writing). Δεν υπάρχει διάλειμμα μέχρι τη λήξη της εξέτασης, η οποία ξεκινάει με το Listening και ο συνολικός χρόνος που δίδεται για αυτά τα parts είναι 2 ώρες και 30 λεπτά. Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι επιλέγουν οι ίδιοι τη σειρά και τον χρόνο που θα αφιερώσουν για κάθε part. H προφορική εξέταση διαρκεί περίπου 10 – 15 λεπτά ανά ζευγάρι.

  Τμήματα Advanced

  University of Michigan - ALCE

  Το πιστοποιητικό Advanced Level Certificate in English γνωστό και ως ALCE™ είναι επίσημο πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Γ1. Διεξάγεται διεθνώς και αναπτύσσεται από το Hellenic American University και έχει τοποθετηθεί στο επίπεδο της Πολύ Καλής Γνώσης από τον ΑΣΕΠ.

   

  Η Εξέταση αποτελείται από 4 μέρη:

  • Έκθεση (Writing) διάρκειας 30 λεπτών.
  • Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening) διάρκειας 40 περίπου λεπτών.
  • Γραμματική, Λεξιλόγιο, Κατανόηση Γραπτού Λόγου (GVR) διάρκειας 80 λεπτών.
  • Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking) διάρκειας 11-13 λεπτών.

   

  Οι εξετάσεις ALCE διεξάγονται δύο φορές το χρόνο. Οι γραπτές εξετάσεις διεξάγονται Σάββατo και οι προφορικές την ίδια, προγενέστερη ή μεταγενέστερη ημερομηνία.

  University of Cambridge - CAE

  Το Certificate in Advanced English γνωστό και ως CAE είναι πιστοποιητικό γλωσσομάθειας στην Αγγλική ανώτερου επιπέδου που ανταποκρίνεται σε απαιτητικά ακαδημαϊκά και επαγγελματικά περιβάλλοντα και αναγνωρίζεται επίσημα από πανεπιστήμια, εργοδότες και κυβερνητικούς φορείς σε όλο τον κόσμο στο Επίπεδο Γ1.

   

  Η Εξέταση αποτελείται από 4 μέρη:

  • Κατανόηση Γραπτού Λόγου (Reading) και Χρήση των Αγγλικών (Use of English) διάρκειας 1 ώρας και 30 λεπτών.
  • Παραγωγή Γραπτού Λόγου (Writing) διάρκειας 1 ώρας και 30 λεπτών.
  • Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening) διάρκειας 40 περίπου λεπτών.
  • Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking) διάρκειας 15 λεπτών ανά ζευγάρι υποψηφίων.

   

  Οι εξετάσεις CΑE διεξάγονται δύο φορές το χρόνο, τον Μάιο και τον Δεκέμβριο.

  ESB - Advanced της Μεγάλης Βρετανίας

  Το ESB (English Speaking Board) είναι ένας από τους μεγαλύτερους πιστοποιημένους εξεταστικούς φορείς της Μεγάλης Βρετανίας.

  Η εξέταση του ESB για το επίπεδο B2 είναι πλήρως αναγνωρισμένη από το ελληνικό κράτος (ΑΣΕΠ). Το test είναι απόλυτα φιλικό!

   

  Με την έναρξη, οι υποψήφιοι παραλαμβάνουν όλα τα parts μαζί (Listening, Reading, Use, Writing). Δεν υπάρχει διάλειμμα μέχρι τη λήξη της εξέτασης, η οποία ξεκινάει με το Listening και ο συνολικός χρόνος που δίδεται για αυτά τα parts είναι 2 ώρες και 30 λεπτά. Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι επιλέγουν οι ίδιοι τη σειρά και τον χρόνο που θα αφιερώσουν για κάθε part. H προφορική εξέταση διαρκεί περίπου 10 – 15 λεπτά ανά ζευγάρι.

  Τμήματα Proficiency

  Απολύτως απαραίτητο προσόν και σαν πτυχίο και πρωτίστως σαν ουσιαστικό επίπεδο είτε για την εξεύρεση εργασίας, στο σύγχρονο απαιτητικό και συνάμα δύσκολο εργασιακό περιβάλλον, είτε για την συνέχιση των σπουδών σας σε οποιοδήποτε μεταπτυχιακό πρόγραμμα εντός και εκτός Ελλάδας.

  Σε ολιγομελή τμήματα έως 8 άτομα, έναρξη των οποίων γίνεται κάθε μήνα όλο το έτος με Έλληνες (bilingual speakers) και ξένους (native speakers) καθηγητές. Σας βοηθάμε να ξεπεράσετε κάθε αδυναμία και φοβία στην γραμματική, στο listening, στο speaking και σε όποιο άλλο τομέα της γλώσσας χρειαστεί. Με μοντέρνες τεχνικές που τουλάχιστον θα σας εντυπωσιάσουν, χρήση multimedia, διαδραστικών μέσων κ.ά θα διαπιστώσετε πόσο γρήγορα μπορείτε να φτάσετε με επιτυχία στο proficiency.

  Οι δύο τάξεις του proficiency (Prof.Ι + Prof.II) μπορούν να ολοκληρωθούν:

  1. σε 8/9 μήνες (ταχύτατο πρόγραμμα) π.χ. Σεπτέμβριο –Μάιο/ Ιανουάριο- Δεκέμβριο
  2. σε 12 μήνες (εντατικό πρόγραμμα) π.χ. Οκτώβριο- Δεκέμβριο
  3. σε 14 μήνες (2 σχολικές χρονιές).

  University of Michigan - ECPE

  Το πιστοποιητικό Proficiency γνωστό και ως ECPE αποτελεί επίσημο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδο Γ2, όπως αυτό ορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες της Αγγλικής.

  Απονέμεται από το Πανεπιστήμιο του Michigan, ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια των Η.Π.Α. στον τομέα της γλωσσικής έρευνας, με μακρά πείρα στη δημιουργία και ανάπτυξη εξετάσεων γλωσσομάθειας της Αγγλικής. Το ECPE είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος (ΑΣΕΠ) και από τον ιδιωτικό τομέα ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδο Γ2. Επίσης, αναγνωρίζεται σε διάφορες χώρες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς. Γίνεται αποδεκτό από ορισμένα πανεπιστήμια ως αποδεικτικό άριστης γνώσης της Αγγλικής εφόσον ο κάτοχός του το απέκτησε εντός διετίας (χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μετά το πέρας των δύο ετών παύει να έχει ισχύ).

  Η Εξέταση αποτελείται από 4 μέρη:

  • Έκθεση (Writing) διάρκειας 30 λεπτών.
  • Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening) διάρκειας 35-40 λεπτών.
  • Γραμματική, Cloze, Λεξιλόγιο, Κατανόηση Γραπτού Λόγου (GCVR) διάρκειας 75 λεπτών.
  • Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking) διάρκειας 25-35 λεπτών ανά ζευγάρι υποψηφίων.

  Οι εξετάσεις ECPE διεξάγονται δύο φορές το χρόνο, τον Μάιο και τον Δεκέμβριο.
  Οι γραπτές εξετάσεις διεξάγονται Σάββατο-Κυριακή και οι προφορικές την ίδια, προγενέστερη ή μεταγενέστερη ημερομηνία.

  University of Cambridge - CPE

  Το πιστοποιητικό Proficiency γνωστό και ως CPE, είναι υψηλού επιπέδου πιστοποίηση που αναγνωρίζεται επίσημα από πανεπιστήμια, εργοδότες και κυβερνητικούς φορείς σε όλο τον κόσμο. Το CPE αντιστοιχεί στο επίπεδο Γ2 της κλίμακας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες. Το CPE είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος (ΑΣΕΠ). Απευθύνεται σε σπουδαστές που έχουν κατακτήσει εξαιρετικά υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων στην Αγγλική και επιθυμούν:

  • να μελετούν απαιτητικά αντικείμενα υψηλού επιπέδου συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών.
  • να εμπλέκονται ενεργητικά στην ακαδημαϊκή ζωή συμμετέχοντας με αυτοπεποίθηση σε μαθήματα και σεμινάρια.
  • να ηγούνται περίπλοκων και απαιτητικών ερευνών.
  • να διαπραγματεύονται και να πείθουν με αποτελεσματικότητα σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις στο διεθνές επιχειρηματικό πεδίο.

  Η Εξέταση αποτελείται από 4 μέρη:

  • Παραγωγή Γραπτού Λόγου (Writing) διάρκειας 1 ώρας και 30 λεπτών.
  • Κατανόηση Γραπτού Λόγου (Reading) και Χρήση των Αγγλικών (Use of English) διάρκειας 1 ώρας και 30 λεπτών.
  • Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening) διάρκειας 40 περίπου λεπτών.
  • Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking) διάρκειας 16 λεπτών ανά ζευγάρι υποψηφίων.

  Οι εξετάσεις CPE διεξάγονται δύο φορές το χρόνο, τον Μάιο και τον Δεκέμβριο.

  ESB - Proficiency της Μεγάλης Βρετανίας

  Το ESB (English Speaking Board) είναι ένας από τους μεγαλύτερους πιστοποιημένους εξεταστικούς φορείς της Μεγάλης Βρετανίας. Με πάνω από 58 χρόνια εμπειρίας (ιδρύθηκε το 1953) έχει σήμερα εξελιχθεί σε έναν διεθνή οργανισμό που δραστηριοποιείται εκτεταμένα εκτός από την Μεγάλη Βρετανία και σε Ευρώπη και Άπω Ανατολή.

  Η εξέταση του ESB για το επίπεδο C2 είναι πλήρως αναγνωρισμένη από το ελληνικό κράτος (ΑΣΕΠ).

  Το test είναι απόλυτα φιλικό.

  Με την έναρξη, οι υποψήφιοι παραλαμβάνουν όλα τα parts μαζί (Listening, Reading, Use, Writing). Δεν υπάρχει διάλειμμα μέχρι τη λήξη της εξέτασης, η οποία ξεκινάει με το Listening και ο συνολικός χρόνος που δίδεται για αυτά τα parts είναι 3 ώρες. Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι επιλέγουν οι ίδιοι τη σειρά και τον χρόνο που θα αφιερώσουν για κάθε part. H προφορική εξέταση διαρκεί 16 λεπτά ανά ζευγάρι.

  IELTS

  Για όσους θέλουν να σπουδάσουν ή ακόμα και να ΔΟΥΛΕΨΟΥΝ! σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης (και όχι μόνο) όπου τα Αγγλικά είναι μία από τις βασικές γλώσσες επικοινωνίας, το πτυχίο IELTS είναι η βάση.

  Το IELTS (=International English Language Testing System) ως βασική προϋπόθεση για μεταπτυχιακά προγράμματα προσφέρεται ως εξέταση πιστοποίησης αγγλικής γλώσσας σε σπουδαστές που θέλουν να σπουδάσουν στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό.

  Σας βοηθάει ακόμη να εκμεταλλευτείτε ευκαιρίες στην αγορά εργασίας, καθώς πιστοποιεί επίπεδα αγγλικής γλώσσας.

  Στην σχολή μας οικονομικά, ταχύτατα και με την πρώτη προσπάθεια διασφαλίζετε το score που επιθυμείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ή την εργασία που επιδιώκετε να ακολουθήσετε στο εξωτερικό ή ακόμη και στην Ελλάδα.
  Με μέσο όρο μόνο 20 ώρες έχετε ολοκληρώσει τον κύκλο μαθημάτων.

  Σας προσφέρουμε Δωρεάν οποιαδήποτε συμβουλευτική υποστήριξη και άλλη βοήθεια για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια του εξωτερικού.

  TOEFL

  Εναλλακτική λύση στην εξέταση IELTS όσον αφορά τα μεταπτυχιακά προγράμματα πολλών ξένων πανεπιστημίων αποτελεί η πιστοποίηση γνώσης αγγλικών με το σύστημα TOEFL (=Test of English as a Foreign Language).

  Στην Ελλάδα πλέον το Toefl δίνεται μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών (internet based test) γι’ αυτό και προτιμάται κυρίως από τους σπουδαστές εκείνους που έχουν ιδιαίτερη ευχέρεια και άνεση στην χρήση του Η/Υ.

  Με λιγότερες από 25 ώρες έχετε ολοκληρώσει τον κύκλο μαθημάτων TOEFL.

  Σας προσφέρουμε Δωρεάν οποιαδήποτε συμβουλευτική υποστήριξη και άλλη βοήθεια για την εισαγωγή στα ξένα πανεπιστημιακά προγράμματα.

  TOEIC

  Το TOEIC Listening and Reading με περισσότερους από 6 εκατομμύρια υποψήφιους σε όλο τον κόσμο κάθε χρόνο, είναι ο ηγέτης στις εξετάσεις πιστοποίησης Αγγλικής γλώσσας και με τη συχνή διεξαγωγή εξετάσεων, το πιο ευέλικτο τεστ στην Ελλάδα.

  Το TOEIC Listening and Reading είναι ένα τεστ πολλαπλών επιλογών που υπολογίζει με ακρίβεια το επίπεδο γλωσσικής επίδοσης υποψηφίων των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Αγγλική. Η βαθμολογία που λαμβάνει ο υποψήφιος δηλώνει πόσο καλά μπορεί να επικοινωνεί με άλλα άτομα στο καθημερινό εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον.

  Το πιστοποιητικό του TOEIC αναγνωρίζεται τόσο από τον ιδιωτικό τομέα όσο και από το Α.Σ.Ε.Π. και το Ελληνικό κράτος.

  • Άριστη Proficiency 905-990
  • Πολύ Καλή Advanced 785-900
  • Καλή Lower 505-780
  • Μέτρια Basic 405-500

  Επίσης περισσότερες από 10.000 επιχειρήσεις και οργανισμοί σε 120 χώρες εμπιστεύονται το TOEIC για την πρόσληψη και εκπαίδευση προσωπικού. Οι εξετάσεις για την Θεσσαλονίκη πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη.