Μαθήματα Ελληνικών

Slide #1
Slide #2
Slide #3
Slide #4

Greek is the language that dates back to antiquity and is spoken continually until today. Its continuity is evident in the works of Platon, Aristotle and Aeschylus but also in those of Ritsos, Elytis and Sepheris.

Learning Greek at CosmoDialogos starts with the Beginners level in which the basic grammar and the composition of simple sentences is learned using everyday vocabulary. The aim is for our students to familiarize with everyday life in Greece, such as going for coffee, ordering at the restaurant, doing their daily shopping. These skills will make them feel confident and happy at being part of the Greek community.

Next are the Elementary and Intermediate levels which focus on the more complicated communication needs of students such as looking for work and communication confidently.

Finally, in the advanced level, the students become independent users of the Greek language fully understanding written and oral speech.

Incidentally, you can reach Advanced level in 1 or 1,5 years at CosmoDialogos.

Τα Ελληνικά είναι η γλώσσα που έλκει την καταγωγή της από την αρχαιότητα και ομιλείται συνεχώς μέχρι σήμερα. Είναι η γλώσσα για να δείξουμε τη συνέχεια του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη και του Αισχύλου αλλά και του Ρίτσου, του Ελύτη και του Σεφέρη.

Η εκμάθηση των ελληνικών στον CosmoDialogo ξεκινάει με το τμήμα Beginners στο οποίο οι μαθητές μας μαθαίνουν τη βασική γραμματική, σύνθεση απλών προτάσεων και καθημερινό λεξιλόγιο. Στόχος η άμεση εξοικείωση τους με την Ελληνική καθημερινότητα. Να μπορούν να πάνε για καφέ, να παραγγείλουν σε ένα εστιατόριο, να ψωνίσουν στην αγορά ή και να κάνουν τα καθημερινά τους ψώνια στο supermarket. Συνήθειες δηλαδή, που θα τους κάνουν να νιώσουν μέρος της Ελληνικής κοινότητας και σίγουρα θα τους γεμίσουν με χαρά και αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια…

Ακολουθούν τα τμήματα Elementary και Intermediate όπου η γραμματική και το λεξιλόγιο γίνονται πιο σύνθετα και ο καθηγητής εστιάζει στις πιο σύνθετες επικοινωνιακές ανάγκες των μαθητών. Να μπορούν να ζητήσουν εργασία και να επικοινωνήσουν μόνοι τους με σχετική ευχέρεια.

Τέλος, στο τμήμα advanced οι μαθητές καταφέρουν να γίνουν απολύτως ανεξάρτητοι χρήστες της ελληνικής γλώσσας με πλήρη κατανόηση του γραπτού και προφορικού λόγου.

Ενδεικτικά, στον CosmoDialogo μπορείτε να φτάσετε μέχρι το επίπεδο Advanced σε 1 ή 1,5 χρόνο.