Μαθήματα Ισπανικών

Slide #1
Slide Title

Τα Ισπανικά είναι η τρίτη ομιλούμενη γλώσσα παγκοσμίως.

Η δεύτερη πιο σημαντική μετά τα Αγγλικά στις δυτικές χώρες.

Διαρκώς αυξανόμενη χρήση στις ΗΠΑ και στην μουσική βιομηχανία.

Η εκμάθηση Ισπανικών σχετίζεται με αρκετές άλλες γλώσσες όσον αφορά την φωνολογία, την γραμματική και την ορθογραφία, μια και κατάγεται κυρίως από την λατινική γλώσσα και διατηρεί πολλά κοινά στοιχεία με τις γλώσσες των όμορων ευρωπαϊκών χωρών. Μοιάζει αρκετά με την ιταλική καθώς και με την γαλλική γλώσσα!

Τα προγράμματά μας ολοκληρώνονται σε δυο μόνο τάξεις οι οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν:

  •  σε δύο σχολικές περιόδους (Οκτώβριο – Μάιο) ×2 (πιο σύνηθες, άνετο πρόγραμμα)
  • σε 1 ημερολογιακό έτος (Οκτώβριο – Νοέμβριο) (γρήγορο πρόγραμμα)
  • υπερεντατικό (Οκτώβριο – Μάιο)