Μαθήματα Ιταλικών

Slide #1
Slide #2

Τα Ιταλικά είναι λατινογενής γλώσσα ομιλούμενη από 70.000.000 περίπου ανθρώπους. Χρήσιμη σε όλους τους φοιτητές μεταπτυχιακών προγραμμάτων όπως η φαρμακευτική, η οφθαλμιατρική, η οπτομετρική και άλλων προγραμμάτων, καθώς και σε προγράμματα Erasmus.

Τα προγράμματα σπουδών του φροντιστηρίου μας δίνουν τη δυνατότητα στο σπουδαστή να φτάσει στο επίπεδο Β2 (Celi 3, Diploma, Plida ) σε:

  1. σε δύο σχολικές περιόδους (Οκτώβριος – Μάιος) ×2
  2. σε ένα ημερολογιακό έτος (Οκτώβριος – Νοέμβριος)
  3. υπερεντατικό (Οκτώβριος – Μάιος)

Στο Cosmodialogo η εκμάθηση Ιταλικής Γλώσσας είναι ευέλικτη, γρήγορη και οικονομική.