Οι παροχές μας

Eιδικές τιμές και εκπτώσεις

για αδέρφια και μέλη της ίδιας οικογένειας.

Προνομιακά προγράμματα

για πολύτεκνες οικογένειες

Δωρεάν ιδιαίτερα ενισχυτικά μαθήματα στους αδύναμους μαθητές.

60’ minimum one-on-one δωρεάν ιδιαίτερα μαθήματα αντιμετώπισης κάθε προσωπικής δυσκολίας, απορίας στην εκμάθηση της γλώσσας καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών σας στην σχολή μας.

Καθημερινή πρακτική εξάσκηση

διάλογος με τον υπολογιστή

Δανειστική βιβλιοθήκη

στην διάθεση των μικρών μας σπουδαστών

Δυνατότητα μελέτης των αγγλικών σας

στον χώρο μας με την βοήθεια των καθηγητών μας.

Κληρώσεις

για ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ σε πρότυπα SUMMER CAMP και ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Υποτροφίες

μιας ολόκληρης σχολικής χρονιάς σε οποιαδήποτε γλώσσα επιλέξετε εάν περάσετε το Proficiency του MICHIGAN με 2 High-Pass! ή το Proficiency του CAMBRIDGE με A ή Β!

Ειδικές τιμές και εκπτώσεις

για αδέρφια και μέλη της ίδιας οικογένειας

Προνομιακά προγράμματα

για πολύτεκνες οικογένειες

Δωρεάν ιδιαίτερα ενισχυτικά μαθήματα στους αδύναμους μαθητές.

60’ minimum one-on-one δωρεάν ιδιαίτερα μαθήματα αντιμετώπισης κάθε προσωπικής δυσκολίας, απορίας στην εκμάθηση της γλώσσας καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών σας στην σχολή μας.

Καθημερινή πρακτική εξάσκηση

διάλογος με τον υπολογιστή

Δανειστική βιβλιοθήκη

στην διάθεση των μικρών μας σπουδαστών

Δυνατότητα μελέτης των αγγλικών σας

στον χώρο μας με την βοήθεια των καθηγητών μας.

Κληρώσεις

για ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ σε πρότυπα SUMMER CAMP και ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Υποτροφίες

μιας ολόκληρης σχολικής χρονιάς σε οποιαδήποτε γλώσσα επιλέξετε εάν περάσετε το Proficiency του MICHIGAN με 2 High-Pass! ή το Proficiency του CAMBRIDGE με A ή Β!