Προσωπικά δεδομένα
Η εταιρία μας  προσέχει ιδιαιτέρως στον τομέα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών του ιστότοπου και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα,
προκειμένου να την διασφαλίσει.

Οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται στη εταιρία CosmoDialogos διαμέσου αυτού του ιστότοπου θα αποθηκευτεί και θα είναι προσβάσιμο μόνο από τη εταιρία CosmoDialogos.
Η εταιρία CosmoDialogos δεν θα διαθέσει προσωπικές πληροφορίες για οποιοδήποτε χρήστη παρά μόνο στα πλαίσια συμμόρφωσης με τους νόμους και το Ελληνικό Δίκαιο.

Κάποιες λειτουργίες του ιστότοπου ενδέχεται να ζητούν προσωπικές πληροφορίες .
Αν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες και να υποβάλλετε προσωπικά δεδομένα η εταιρία Cosmodialogos θα χρησιμοποιήσει αυτά τα δεδομένα για να υπολογίσει και να σας αποστείλλει πληροφορίες.
Χωρίς τη συναίνεση σας η εταιρία  CosmoDialogos δεν θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για καμία άλλη χρήση.

Είναι σημαντικό για εμάς η εμπειρία σας με τον ιστότοπο του CosmoDialogos να είναι θετική. Υπό αυτό το πρίσμα, υποσχόμαστε να σεβαστούμε τα δικαιώματα σας.

Cookies
Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας από τους ιστότοπους τους οποίους επισκέπτεστε . Είναι ευρέως χρησιμοποιούμενα προκειμένου οι ιστότοποι να λειτουργούν, να λειτουργούν αποδοτικότερα , όπως επίσης και να παρέχουν πληροφορίες στους ιδιοκτήτες του εκάστοτε ιστότοπου. Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποεί Cookies προκειμένου να βελτιώσει τη λειτουργικότητα του και την εμπειρία του χρήστη.

Cookies Τρίτων
Σε συνδυασμό με τα cookies αυτού του ιστότοπου, μπορεί να χρησιμοποιηθούν cookies τρίτων,όπως Google Analytics Cookies, για στατιστικούς σκοπούς.

Δίκαιο και εφαρμοζόμενοι νόμοι
Τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης έχουν δικαιοδοσία να διευθετήσουν οποιαδήποτε διαφωνία προκύψει από το παρών, σύμφωνα με το ελληνικό Δίκαιο.