Τεστ κατάταξης Γαλλικών

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση.

1) Je vis .......... Grèce
2) Je .......... français.
3) .......... est votre métier ?
4) .......... allez-vous à la mer ? - En train.
5) .......... est-ce que vous mangez ?
6) Samos est une ile ..........
7) Vous voulez .......... croissant ou .......... biscuit ?
8) Les enfants .......... tous les matins à 7H30.
9) Elle .......... tous les matins.
10) Je dois finir .......... exercice avant de passer au suivant.
11) Mon mari et moi .......... à travailler à 9h00.
12) Hier .......... à 12H30.
13) Tu as vu .......... couleurs de .......... vêtements.
14) Aujourd’hui, on mange .......... fruits .......... avant.
15) J’ai été obligée de passer .......... la fenêtre pour rentrer chez moi.
16) Ces jupes ont été .......... par un styliste renommé.
17) C'est la première fois .......... je viens en France.
18) Il connait l’acteur .......... le film a été un succès au festival de Cannes.
19) La France est un pays .......... je voudrais vivre.
20) Le château .......... j'ai vu date de 1850.
21) Mon amie .......... vivait à Athènes, a déménagé à Londres.
22) Achète .......... qui lui fera plaisir.
23) Je suis désolée .C’est le .......... gâteau que j’ai fait.
24) Nous irons à la plage à condition qu'il .......... beau.
25) Les chercheurs font toujours des expériences sur des animaux? Non, ils ..........
26) Tu as vu Marie cette semaine ? Je .......... qu'elle est chez sa mère.
27) Elle a décidé de rompre avec Paul, mais je ne suis pas certain qu'elle le ..........
28) Les professeurs donnent des exercices .......... les étudiants réussissent leurs examens.
29) Si la pluie .........., on .......... au parc.
30) Étant donné que je .........., je n’irai pas à la fête.

Ευχαριστούμε για το χρόνο σας. Αφού πατήσετε αποστολή τεστ, επικοινωνήστε μαζί μας στέλνοντας μας με e-mail τον κωδικό που σας δόθηκε για να μπορέσουμε να σας ενημερώσουμε αναλυτικά για τα αποτελέσματα του τεστ και το επίπεδο σας.