Τεστ κατάταξης Γερμανικών

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση.

1) Woher kommst du?
Ich .......... Griechenland.
2) Ich wohne in Berlin. .......... ihr?
3) .......... das Fahrrad?
90 Euro.
4) Was willst du kaufen?
..........
5) Wie heißt die Schwester von Markus?
.......... heißt Maria.
6) Wann musst du arbeiten?
..........
7) Wie komme ich .......... Bahnhof?
8) Was .......... ihr mitbringen?
9) Wann hast du mit Irina ..........?
10) .......... ruhig! Du darfst nicht in der Bibliothek sprechen.
11) Kannst du .......... helfen?
12) Ich glaube, der Rock ist .......... als das Kleid.
13) Was macht ihr am Wochenende?
14) Wo wohnst du?
15) Klaus hat Geburtstag. Ich möchte .......... . etwas Schönes schenken.
16) Bist du froh?
17) Magst du .......... . Rock?
18) Wo ist meine Tasche?
..........
19) Wohin .......... wir den Computer?
20) Ich gehe nicht ins Kino, ..........
21) Wusstest du, .......... Peter Arzt ist?
22) Paula interessiert .......... für Musik.
23) Die Tiere .......... jeden Tag um 10 Uhr ..........
24) Sie denkt an das Auto, .......... sie gestern gesehen hat.
25) Das ist der Kuli .......... . Lehrerin.
26) Im Jahr 1989 .......... er bei Firma Fischer.
27) Ich .......... gern ein Glas Wasser.
28) Der Brief, .......... ich gewartet habe, ist heute angekommen.
29) Nachdem ich das Spiel .......... , spielte ich nie mehr Schach.
30) Du darfst hier nicht ..........
Παρακαλούμε ενημερώστε μας για το ΕΠΙΠΕΔΟ / ΤΑΞΗ / ΠΤΥΧΙΟ για το οποίο ενδιαφέρεστε.

Ευχαριστούμε για το χρόνο σας. Παρακαλούμε πατήστε αποστολή τεστ.